ייעוץ אדריכלי לאיתור נדל"ן

אנו מציעים ליזמים ייעוץ אדריכלי בשלב המקדמי בטרם איתור הקרקע עליה יוקם בניין המשרדים העתידי.

מידע רגיש ממקורות בלעדיים ומהימנים.
מסמך זה הוא בסיס איתן להתנעת התהליך ובניית תכנית עסקית, ויהווה עבור היזם נקודת פתיחה המעניקה לו יתרון משמעותי.
הפרמטרים העיקריים:

היזם יוכל ליהנות ממידע רלוונטי לאיתור נכס איכותי בעל יכולות תשואה גבוהות. כל נכס רלוונטי יוצג ליזם במסמך חוות דעת שיכלול פרמטרים בסיסיים-אדריכליים וכן פרמטרים מתחומים משיקים ובעלי ערך גבוה, בצירוף

03 /
שותפים לדרך

רוב השיקולים המקדמיים טרם איתור קרקע עוברים דרך 3 נקודות
ראשיות: תכנון אדריכלי והנדסי + רישומים והסכמי מקרקעין + שמאות נכס.
מעבר לייעוץ אדריכלי, אנו עובדים בשת"פ מלא עם כל שאר בעלי המקצוע הרלוונטיים להשלמת
האינפורמציה הכוללת בשלב ההחלטות הבסיסי:
א. עו"ד
ב. שמאי
ג. יועצי תכנון (מודד, קרקע, תנועה, קונסטרוקטור)

02 /
מידע אדריכלי

איסוף האינפורמציה הבסיסית לבחינת הרלוונטיות של קרקע ספציפית יבוצע
תמיד באמצעות בדיקות אדריכליות לסוגיהן:
א. בחינת תב"ע קיימת, לרבות סוגי שטחים מותרים ואפשרויות מיצוי מרבי של זכויות בנייה.
ב. גיבוש פרוגרמה תכנונית מסכמת, הכוללת תמהיל תכנוני בסיסי להתחלת תכנון מבנה.
ג. איתור אזורי פיתוח בשלבי אישור תב"עי.
ד. היבטים תכנוניים בשלב מקדמי (קרקע, כיווני אור, העמדת מבנה, תמהיל חלוקת שטחים לפי מיקום, ועוד…)

01 /
PRIME LOCATION

Location היא תמיד מילת המפתח באיתור נכס איכותי שיניב ליזם את התשואה אליה הוא שואף.
איתור הלוקיישן הנכון מורכב ממספר פרמטרים, שבחינתם לרוב היא בהיבטים האדריכליים:
א. קרבה לאזורי הביקוש.
ב. נגישות לצירי תנועה ראשיים.
ג. השתלבות במרקם התכנוני-עירוני .