תהליך עבודה

משרדנו מתמחה בתכנון משרדים במגוון גדלים, סגנונות עיצוב ובלו"ז מוגבלים. נסיון זה מאפשר לנו לנהל תהליך עבודה יעיל, רציף ובעל הספק גבוה מהרגיל.

אנו דוגלים בשיטות עבודה פרגמטיות על מנת לאפשר את רצף הפרויקט ללא הפסקות בלתי צפויות המעכבות את העבודה ומייצרות מתחים. גישה זו מאפשרת לנו לעמוד בלוחות הזמנים שנקבעו מראש. שיטת העבודה שלנו מושתתת על שיתוף מלא של הלקוח לאורך כל שלבי העבודה, משלב התכנון ועד גמר הביצוע.

להלן פירוט האמצעים בהם אנו משתמשים, בכל שלבי העבודה, על מנת לאפשר ללקוח להיות מעורה בתהליך ולשקף לו את התקדמות הפרויקט בהתאם לסיכומי התכנון, העלויות ולוחות הזמנים.

01 /
איתור נכס

בשלב איתור הנכס, הלקוח מקבל דו"ח מפורט לגבי כל נכס ונכס שיימצא פוטנציאלי.

02 /
תכנון ועיצוב

אנו מכינים מראש, יחד עם הלקוח, "פרוגרמה" תכנונית הכוללת את מכלול דרישות הלקוח לפני התחלת תכנון מעשי, עוד בשלב ההתדיינות הראשונית, נציג ללקוח סגנונות תכנון תואמים לערכי התאגיד…

קרא עוד >>

02 /
תכנון ועיצוב

א. ציפיות תכנון: פרוגרמה תכנונית -
// אנו מכינים מראש, יחד עם הלקוח, ``פרוגרמה`` תכנונית הכוללת את מכלול דרישות הלקוח מהמשרד.
// פרוגרמה זו תהיה מקיפה ותכלול את כל היבטי התכנון.
// לפי פרוגרמה זו יתנהל כל תהליך התכנון – אנו מחויבים להציג ללקוח תוצאות תכנון תואמות לפרוגרמה זו.
ב. המחשת סגנון: תואם לאופי התאגיד -
לפני התחלת תכנון מעשי, עוד בשלב ההתדיינות הראשונית, נציג ללקוח סגנונות תכנון תואמים לערכי התאגיד, תוך שימוש באמצעים זמינים ומוחשיים.
ג. עיצוב פנים- גיבוש קו עיצובי -
לאחר גיבוש כל ההחלטות הראשוניות מתחיל תהליך התכנון, שבסופו אנו מציגים ללקוח 2-3 אפשרויות תכנון. התכנון מוצג ללקוח תוך שימוש באמצעים הטכנולוגיים המתקדמים ביותר:
// תכניות תכנון ממוחשבות, המוצגות בצבע על מנת להקל על הלקוח להבדיל בין אגפי התכנון.
// תמונות הדמיה ממוחשבות המציגות את העיצוב הסופי – תמונה מציאותית ברמת קנה מידה של 1:1.

03 /
תמחור

אנו נציג ללקוח אומדן עלויות ביצוע בסמוך לשלב התכנון ועוד טרם הפקת תוכניות מכרז. אומדן זה מיועד לתת ללקוח כיוון עלויות, אך אינו סופי, ויהיה בסטייה מהמחיר הסופי. לאחר אישור האומדן…

קרא עוד >>

03 /
תמחור

א. אומדן עלויות ראשוני:
אנו נציג ללקוח אומדן עלויות ביצוע בסמוך לשלב התכנון ועוד טרם הפקת תוכניות מכרז. אומדן זה מיועד לתת ללקוח כיוון עלויות, אך אינו סופי, ויהיה בסטייה מהמחיר הסופי.
ב. הפקת תוכניות למכרז:
לאחר אישור האומדן, אנו נפיק תוכניות ביצוע בפורמט מכרז להגשה לכל המבצים, הספקים והיועצים. התוכניות ילוו בכל המפרטים הטכניים שיידרשו לשם השלמת עלויות הביצוע.
// לתוכניות הביצועהמכרז יצורף כתב כמויות, בו יצויינו כל עבודות הביצוע והמוצרים לרכישה, ושיהיה מסודר לפי פרקים ותתי-פרקים, לרבות עדכון העלויות הסופיות.
// הלקוח יוכל לעיין בכתב הכמויות ולהחליט יחד עם האדריכל מה הם התחומים בהם הוא היה מעדיף לצמצם הוצאות.

04 /
ביצוע

לאחר אישור הלקוח לכל עבודות הביצוע, אנו פועלים במקביל ובשיתוף פעולה עם הנהלת הפרויקט ליישום כל הדרישות הנחוצות לקיום תהליך ביצוע רציף…

קרא עוד >>

04 /
ביצוע

א. התארגנות לביצוע: יישום הכנות לעבודות הביצוע -
לאחר אישור הלקוח לכל עבודות הביצוע, אנו פועלים במקביל ובשיתוף פעולה עם הנהלת הפרויקט ליישום כל הדרישות הנחוצות לקיום תהליך ביצוע רציף.
// הפקת תוכניות ביצוע סופיות לפי סיכומי מכרז וסיכומי יועצים.
// איתור ומינוי בעלי מקצוע מתאימים לביצוע עבודות ההקמה.
// תכנון מתואם לכל עבודות הביצוע בהתאם לשלבי עבודות הביצוע, לכל הגורמים המעורבים בפרויקט.
// ליווי והכוונה לכל קבלני הביצוע עם כניסתם לאתר הבנייה.
ב. ליווי תהליך הביצוע: פיקוח וביקורת
// פיקוח עליון על כל עבודות הביצוע.
// מתן מענה לכל דרישות הביצוע, לרבות הוצאת תוכניות מפורטות ברמת קנה מידה של 1:1 לכל פרטי הביצוע שהמבצע יתקשה ליישם ללא הנחיה מפורטת.
// ביקורות איכות לעבודות ביצוע באמצעות הפקת דו``חות ביקורת אדריכלית (ברמה סטטוטורית) להתקדמות עבודות הביצוע עד אישור ביצוע לפי תוכנית.